Armatura

Dobór i sprzedaż armatury przemysłowej

Działalność handlową w obszarze armatury przemysłowej prowadzimy w oparciu o autoryzowaną dystrybucję wiodących i renomowanych marek krajowych i zagranicznych.
Zasadniczą cześć naszej oferty tworzą wyroby takich producentów jak: ZWICK, ARMATURY GROUP, FLOWROX, ANDREX, BRAY, POLNA, GESTRA i LESER. Oferowany przez nas asortyment, z uwagi na wysoką jakość wykonania, bogaty zakres rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych oraz niezawodność pracy, znajduje szerokie zastosowanie w branży energetycznej, chemicznej, petrochemicznej oraz w przemyśle związanym z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego.

 

Nasza oferta

Do podstawowych grup produktowych oferowanej armatury przemysłowej należą urządzenia znajdujące zastosowanie w procesach związanych z pompowaniem cieczy i gazów, pośród których najważniejsze to:

  • Przepustnice potrójnie mimośrodowe, podwójnie mimośrodowe oraz centryczne
  • Zawory odcinające grzybkowe oraz kulowe, nisko-, średnio- i wysokoparametryczne
  • Zawory regulacyjne
  • Klapy zwrotne
  • Zasuwy klinowe nisko-, średnio- i wysokoparametryczne
  • Zawory zaciskowe i zasuwy szlamowe
  • Zawory minimalnego przepływu
  • Zawory bezpieczeństwa
  • Odwadniacze
  • Osadniki