Zapraszamy do współpracy

Drodzy Klienci, Partnerzy Biznesowi i Współpracownicy!

Efektywne prowadzenie działalności gospodarczej i propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu, to podstawowe i nierozłączne cele firmy Hydro Eugeniusz & Arkadiusz Dobroń Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.

Jesteśmy głęboko przekonani, że ich realizacja jest możliwa nie tylko dzięki pasji w poszukiwaniu rozwiązań, zaangażowaniu i stawianiu sobie najwyższych wymagań, ale przede wszystkim na współdziałaniu z naszymi klientami i partnerami biznesowymi. O sukcesie decyduje bowiem współpraca, której fundamentem jest odpowiedzialność, rzetelność, profesjonalizm oraz wzajemne zaufanie i lojalność.

Doceniając łączące nas wspólne wartości, składamy wyrazy szczególnego uznania wszystkim, którzy z nami współpracują, inwestując swój czas, pracę, idee i pomysły, przyczyniając się tym samym do rozwoju i wzmocnienia naszej firmy.

 

W imieniu Zarządu i Pracowników,
łączę wyrazy szczególnego uznania i szacunku

Rafał Kasprzak
Dyrektor Zarządzający

Rafał Kasprzak


O nas

Przedmiotem działalności handlowej firmy jest sprzedaż hurtowa i detaliczna maszyn i urządzeń dla przemysłu. Głównym obszarem aktywności jest udział w procesach inwestycyjnych w sektorach energetyki konwencjonalnej, chemii ciężkiej, ropy naftowej i gazu oraz w przemyśle mechanicznym i produkcji ogólnej, przemyśle celulozowo-papierniczym, spożywczym, farmaceutycznym i branżach pokrewnych. Codzienna działalność handlowa ukierunkowana jest na dobór i sprzedaż specjalistycznych pomp i armatury przemysłowej, oferowanych w oparciu o autoryzowane przedstawicielstwa uznanych producentów krajowych i zagranicznych. Oferowane urządzenia znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim w procesach związanych z pompowaniem cieczy i gazów.

Zasadnicza idea, na której opiera się strategia i model biznesu firmy wyraża się w słowach:

Hydro Eugeniusz & Arkadiusz Dobroń to firma o ugruntowanej pozycji rynkowej, której pracownicy jednoczą się w dbałości o profesjonalną obsługę dotychczasowych i przyszłych klientów. Rzetelność firmy, jakość dostarczanych wyrobów oraz ciągłe doskonalenie to środki, dzięki którym firma aspiruje do roli lidera dostawców pomp i armatury przemysłowej na rynku polskim.


system rur